Hiểu về giải pháp bán hàng mã vạch

Nhiều cửa hàng tạp hóa, bán lẻ đang tìm cách bán hàng, tính tiền nhanh hơn cho khách hàng nhưng vẫn áp dụng các phương pháp thủ công. Việc á...

Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lí bán lẻ Dân Trí Soft phiên bản Online

Sử dụng phần mềm Dân Trí Soft Online vào quy trình hoạt động giúp bạn: -  Tăng năng suất hoạt động  của đội ngũ nhân viên lên tới  50% - Tiế...

Chi phí đầu tư giải pháp bán hàng mã vạch trong phần mềm Dân Trí Soft phiên bản Online

[Dân Trí Soft Online] Chi phí đầu tư giải pháp bán hàng mã vạch. Sử dụng giải pháp bán hàng mã vạch sẽ có nhưng khác biệt so với bán hàng kh...

Hướng dẫn in mã vạch cho sản phẩm mới trong phần mềm quản lí bán lẻ Dân Trí Soft phiên bản Online

[Dân Trí Soft Online - POS] Hướng dẫn in mã vạch cho sản phẩm mới. Để in mã vạch cho sản phẩm mới nhập về trong phần mềm Dân Trí Soft phiên ...

Hướng dẫn bỏ chặn cửa sổ bật lên khi in hóa đơn trên web phần mềm Dân Trí Soft phiên bản Online

[Dân Trí Soft Online] Hướng dẫn bỏ chặn cửa sổ bật lên khi in hóa đơn. Khi nhấn in hóa đơn phần mềm Dân Trí Soft sử dụng trên trình duyệt We...

Hướng dẫn tạo chương trình tích điểm thẻ Vip phần mềm quản lí bán lẻ Dân Trí Soft phiên bản Online

[Dân Trí Soft Online - POS] Hướng dẫn tạo chương trình tích điểm thẻ Vip. Khi khách hàng chi tiêu cửa hàng sẽ tích điểm cho khách hàng qua s...

Hướng dẫn khai báo chương trình khuyến mãi chiết khấu trong phần mềm quản lí bán lẻ Dân Trí Soft phiên bản Online

[Dân Trí Soft Online - POS] Hướng dẫn khai báo chương trình khuyến mãi chiết khấu. 1. [Khuyến mãi theo hóa đơn] Nội dung chương trình: Khi k...

Hướng dẫn Nhập - Xuất - Tồn Kho phần mềm quản lí bán lẻ Dân Trí Soft phiên bản Online

[Dân Trí Soft Online - POS] Hướng dẫn Nhập - Xuất - Tồn Kho. 1. [NHẬP KHO] Bước 1 : Lấy danh sách "Hàng hóa" có trong phần mềm vào...

Hướng dẫn thao tác bán hàng cho nhân viên thu ngân trong phần mềm quản lí bán lẻ Dân Trí Soft phiên bản Online

[Dân Trí Soft Online - POS] Hướng dẫn thao tác bán hàng cho nhân viên thu ngân. Để nhân viên có thể bán hàng được trên phần mềm bạn cần tạo ...

Hướng dẫn thay đổi, thêm mới thông tin hàng hóa, giá bán trong phần mềm quản lí bán lẻ Dân Trí Soft phiên bản Online

[Dân Trí Soft Online - POS] Hướng dẫn thay đổi, thêm mới thông tin hàng hóa, giá bán. 1.    Xóa hàng hóa Trường hợp 1 :  Đối với các hàng hó...

Hướng dẫn tạo mới tài khoản cho nhân viên và thay đổi phân quyền phần mềm quản lí bán lẻ Dân Trí Soft phiên bản Online

[Dân Trí Soft Online - POS] Hướng dẫn tạo mới tài khoản cho nhân viên và thay đổi phân quyền. [Tạo tài khoản đăng nhập cho nhân viên Bán hàn...

Hướng dẫn khai báo thông tin hàng hóa, giá bán phần mềm quản lí bán lẻ Dân trí soft phiên bản Online

[Dân Trí Soft Online - POS] Hướng dẫn khai báo thông tin hàng hóa, giá bán. Bước 1 : Thanh lí toàn bộ dữ liệu mẫu và dùng thử của phần mềm &...