Làm thế nào bạn tạo ra trải nghiệm tuyệt vời cho khách hàng?

Bản đồ trải nghiệm khách hàng là gì? Đã bao giờ bạn thử nhìn nhận doanh nghiệp thông qua con mắt của khách hàng chưa? Có thể bạn sẽ sốc khi ...

Giảm thiểu lãng phí và tăng năng suất lao động với công cụ 5S

Công ty bạn được sắp xếp hiệu quả như thế nào? Ví dụ: bàn làm việc của nhân viên có thường xuyên lộn xộn, đội nhóm phải dành nhiều thời gia...

Công ty bạn tạo giá trị cho khách hàng như thế nào?

"Giá trị một tổ chức tạo ra càng lớn, thì lợi nhuận càng cao. Và khi bạn cung cấp nhiều giá trị hơn cho khách hàng, bạn xây ...

8 loại lãng phí doanh nghiệp phải tìm cách loại bỏ

Lãng phí là gì? Lãng phí là những hoạt động không mang lại giá trị cho khách hàng hoặc khách hàng không mong đợi . Như vậy, loại bỏ lãng phí...

Quản lý tinh gọn (lean) là gì?

Quản lý tinh gọn (lean) là gì? Ý tưởng cốt lõi của hệ thống quản lý tinh gọn (lean) là tối đa hóa giá trị cho khách hàng, đồng thời giảm thi...